CORONA UPDATE

6 MEI 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van 21 april j.l., heeft AZTV besloten nog geen turnlessen te gaan geven. Buiten turnen is voor de Technische Leiding geen optie. We hopen op een snelle versoepeling van de maatregelen zodat we de heerlijke turnsport weer samen kunnen gaan uitoefenen in de gymzaal de Droge Mark.

Tot 20 mei zullen er in elk geval geen turnlessen gegeven worden. Met uitzondering van de selectie, deze krijgen in kleine groepjes buiten kracht- en lenigheidstrainingen om een grote achterstand te voorkomen op het volgende wedstrijdseizoen.

Ook heeft het bestuur nagedacht over een eventuele compensatie met betrekking tot de contributie. Hierover kan op dit moment nog geen beslissing genomen worden daar er vanuit de gemeente Moerdijk nog geen duidelijkheid is over een aantal zaken, onder andere het al dan niet moeten betalen van de zaalhuur tijdens de Corona crisis. Wij hopen op uw begrip.

Voor de ALV vergadering is onder voorbehoud een nieuwe datum bekend, deze wordt gehouden op 23 juni 2020 in de Kristal in Zevenbergen. Aanvang 20:15 uur.

Blijf gezond!!!

Namens het Bestuur van AZTV