GEZOCHT SECRETARIS GEZOCHT


Aan de (ouders van) AZTV leden,
Beste leden en ouders van leden, AZTV is een springlevende vereniging met een hardwerkend
bestuur en een technische leiding die elke week klaar staat voor al onze leden.

Gelukkig maar, want veel verenigingen hebben moeite mensen te vinden die iets voor de club willen doen.
Bij AZTV is dat bijna het geval. We hebben inmiddels een opvolging voor de financiën maar zitten al
wel sinds twee jaar zonder secretariaat…
Daarom doen we een dringende oproep aan een lid die het bestuur wil versterken met de functie
van secretaris. Die iemand komt in een heel gezellige vereniging met mensen die hart hebben
voor de zaak. Die graag mee wil denken, de spil is in de correspondentie en verslaglegging binnen het
bestuur. Maar ook zeker iemand die gezelligheid weet te waarderen zonder te verzanden in een
hiërarchische structuur. Bij AZTV gaat men met elkaar om in gelijkwaardigheid van persoon.

AZTV vergadert ongeveer eens in de 6 weken. Daarnaast zijn er in het jaar een helpende hand nodig
wat altijd heel gezellig is.
Wij hopen dat iemand zich aan meldt. Voor verdere info gegevens kunt u zich wenden tot mij
rhdijkvan@gmail.com
Roel van Dijk.
Voorzitter.