INDIVIDUEEL T.B.V. TOESTEMMING OM GEFOTOGRAFEERD EN/OF GEFILMD TE WORDEN TIJDENS WEDSTRIJDEN/EVENEMENTEN VAN AZTV EN/OF DE KNGU

Vanaf seizoen 2019/2020 is deze toestemming digitaal ingeregeld. Per wedstrijd wordt een overzicht uitgedraaid van leden/deelnemers die wel/niet gefotografeerd/gefilmd mogen worden.

Onderstaand formulier is nodig om de toestemming kenbaar te maken aan de ledenadministrateur/clubbestuur. De ledenadministrateur voert vervolgens de toestemming (op basis van dit formulier) in op de ledenkaart.

In geval van toestemming gelden de volgende voorwaarden:

  • De KNGU of de wedstrijdorganisatie mag toestemming verlenen aan fotografen om tijdens de activiteiten beeldopnamen van mij te maken en deze (achteraf uit het archief te) publiceren op de media van de KNGU, de wedstrijdorganisatie en/of via de fotograaf.
  • De KNGU of de wedstrijdorganisatie mag het beeldmateriaal verstrekken aan kranten/media in verband met verslaglegging van de wedstrijd/het evenement en andere personen of organisaties die ook een rol hebben bij de verwerking van de gegevens en daarom over deze gegevens moeten beschikken.
  • De gegevens zijn noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doelen en zullen uitsluitend daarvoor worden gebruikt.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Uitgebreide informatie over het gebruik van persoonsgegevens door de KNGU is te lezen op de website van de KNGU onder Privacyverklaring. Op de website van AZTV vind je deze informatie onder het kopje Privacy beleid.

Met deze toestemmingsverklaring verklaar ik kennis genomen te hebben en voldoende geïnformeerd te zijn over het verwerken van mijn persoonsgegevens door de KNGU en AZTV. Paragraaf

Intrekken van mijn toestemming kan door een melding per e-mail aan de ledenadministrateur van mijn vereniging (ledenadministratie@aztv.nl) o.v.v. naam en “intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens”.

Let op: als de foto uitsluitend voor journalistieke doeleinden wordt gebruikt is geen toestemming nodig. Open publiceren paneel