CORONA UPDATE 24 mei

Naar aanleiding van de laatste Persconferentie lijkt het erop dat de gymzalen tot 1 september in zijn geheel gesloten blijven.

Tot onze spijt kunnen onze reguliere turnlessen dan ook tot 1 september geen doorgang hebben.

Wij, als Bestuur en Technische leiding, van AZTV betreuren dat enorm maar zullen de richtlijnen van de overheid moeten respecteren omwille van ons aller gezondheid.

Natuurlijk houden wij de ontwikkelingen hieromtrent nauwlettend in de gaten en zullen we de lessen weer hervatten zodra de mogelijkheid zich voordoet.

Vanuit de Gemeente is helaas nog geen beslissing gevallen met betrekking tot de betaling van de zaalhuur dus kunnen wij nog steeds geen weloverwogen beslissing nemen met betrekking tot betaalde contributie. Uiteraard houden wij U ook van die ontwikkeling op de hoogte.

Blijf vooral allemaal GEZOND !!!!!!

Namens het Bestuur van AZTV