Wijziging Contributie

Het bestuur van AZTV heeft op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 5 april 2016 een contributie verhoging voorgesteld.

De aanleiding hiervoor was de forse contributieverhoging die de KNGU heeft doorgevoerd. AZTV is met al haar leden aangesloten bij deze bond.

Het bestuur van de AZTV heeft uitgebreid besproken hoe hier mee om te gaan.

Uiteindelijk zijn wij tot de conclusie gekomen, dat wij als vereniging aangesloten willen blijven bij de KNGU, omdat afsplitsing van de KNGU onze vereniging geen goed zal doen.

Ook is er gekeken naar de overige kosten voor de vereniging. De verwachting is dat deze de komende jaren zullen stijgen, met name de materiaalkosten.

Diverse materialen zijn al heel lang in ons bezit. Wij vinden het van belang om tijdig de toestellen, matten etc. te vervangen, zodat de leden van AZTV verantwoord en veilig kunnen blijven sporten.

De ALV heeft ingestemd met het verhogen van de contributie per 1 juli 2016.

De contributie wordt voor alle leden van AZTV als volgt:

Contributiebedragen  per 1 juli 2016

Per kwartaal
Lidmaatschap AZTV € 36,00
Tweede lesgroep € 18,00
Bijdrage Opstart Selectie € 20,00
Bijdrage Selectie (1,5 uur/week) € 30,00
Bijdrage Selectie (3,0 uur/week) € 60,00