VOORZITTER AAN HET WOORD

De voorzitter spreekt.

Zo op de valreep voor de kerstvakantie zijn we toch weer een lockdown ingeduwd. Hoe vervelend dit ook is, binnen het bestuur wordt al volop overlegd hoe wij dit gaan compenseren naar de leden. Jullie horen hier na de volgende bestuursvergadering meer over.

Een ander punt van zorg is de zoektocht naar een nieuwe penningmeester. Onze penningmeester heeft al bij de aanstelling van haar nieuwe termijn aangegeven dat dit de laatste zou zijn. Die termijn loopt over ruim een jaar af en het is ongelooflijk belangrijk dat de financiën van de club goed beheerd blijven. Ook het innen van de contributie is van levensbelang voor een sportclub en dus is dit een belangrijke functie binnen het bestuur.

We zijn dus hard op zoek naar een nieuwe penningmeester die ons bestuur komt versterken. Liefst zo snel mogelijk zodat hij of zij ook ingewerkt kan worden. Inmiddels hebben wij al een grote stap gezet naar de automatische inning van de contributies. Dat maakt het allemaal een stuk gemakkelijker. Daarnaast stapt de nieuwe penningmeester in een heel enthousiast bestuur waar niet alleen de zaken goed geregeld worden, maar waar gezelligheid zeker zo belangrijk is.

Schroom zeker niet wanneer u iets van financiën afweet. Wij zijn op zoek naar u en misschien u wel naar ons. Mail of bel ons voor de nodige info en wie weet….

Fijne kerstdagen gewenst en snel tot ziens.

Roel van Dijk,

voorzitter