Jaarvergadering 2018

Op maandag 9 april heeft de JAV plaats gevonden in de Kristal. Een afwijkende plaats en dag, maar dat had te maken met de kosten en de agenda van het bestuur. Toch was het een gezellige plaats en bijeenkomst waar het bestuur een paar opvallende zaken heeft benoemd. Als eerste is een uiteenzetting gedaan met een ondersteunende notitie over de wens te komen tot een eigen accommodatie welke permanent wordt ingericht. We zien om ons heen steeds meer “turnhallen” ontstaan, het niveau van turnen omhoog gaan en de intensiteit van trainingen toenemen. Niet vreemd natuurlijk als men ziet hoe AZTV de laatste jaren presteert op diverse kampioenschappen. Vreemd genoeg moeten we hierin ook constateren dat de gemeente Moerdijk hopeloos achterblijft om te innoveren in de turnsport, terwijl er in de plaatselijke dorpen heel veel aan turnen wordt gedaan. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld tennis, hockey en voetbal waarin deze innovatie en toestekende hulp van de gemeente (in geld of accommodatie) wel plaats vindt. Dat betekent dat wij moeten proberen om de schakelaar bij de politiek om te krijgen en duidelijk te maken dat je turnen niet meer in een gymzaaltje doet. Er is meer nodig en daar waar alle politieke partijen spreken over het belang van sport en met name de jeugdsport, wordt nergens in welke politieke agenda dan ook gesproken over het faciliteren in de vorm van accommodatie. Daar komt nog zeker bij dat we langzaam het idee krijgen dat bij sommige clubs meer mogelijkheden gefaciliteerd worden dan bij AZTV.

Noot: bij AZTV wordt niets gefaciliteerd door de gemeente dan alleen het op vrije momenten beschikbaar stellen van een gymzaal welke voor het onderwijs is gebouwd en ingericht! 

De notitie welke als praatstuk hoort naar de politiek is hier onder toegevoegd. Wij hopen dat u deze met belangstelling leest en daar waar u mogelijkheden heeft ons van advies en tips kunt voorzien. Het wordt in ieder geval een speerpunt voor de komende jaren.

Ten tweede en niet onbelangrijk; een contributieverhoging van 1 euro per maand ingaande 1 juli 2018 en tevens hetzelfde voor 2019. Waarom is dit voorstel gedaan?

Zoals hiervoor genoemd zal de eigen accommodatie een hoofdzaak worden de komende jaren. AZTV is financieel gezond, maar een voldoende eigen vermogen ontbreekt om gesprekspartner te worden van mogelijke geldverstrekkers m.b.t. een eigen accommodatie. Dat, en alleen dat is de reden om ons vermogen de komende jaren op te gaan hogen. Wij hopen hiermee een goede basis te gaan leggen voor komende gesprekken met meerdere partijen. Overigens zullen de extra gelden een aparte plaats krijgen op de balans (reservering eigen accommodatie) en niet worden aangewend voor niet turn gerelateerde zaken.

Het was wel heel fijn dat een handvol ouders op de JAV aanwezig was en dat zij zich ook positief mengden in de discussies die over financiën en accommodatie ontstonden. Als bestuur zouden wij het erg op prijs stellen als veel meer ouders de volgende keer aan deze discussie zouden willen deelnemen. Het blijft zeker de komende jaren een belangrijk en terugkomend onderwerp. Natuurlijk willen wij binnen de gemeente Moerdijk en Zevenbergen het beste voor het turnen. Tenslotte is stilstand achteruitgang!

Argumentatiebrief eigen accommodatie-februari2018

Namens het bestuur,

Roel van Dijk, voorzitter