22aug/20

WE GAAN WEER VAN START

Helaas is er een einde gekomen aan de lange hete zomervakantie van 2020.

Maar dat betekent wel dat we weer lekker kunnen gaan turnen. Maandag 24 augustus starten alle lessen weer zoals normaal.

Wel willen wij u erop wijzen dat we nog steeds te maken hebben met Corona, daarom hanteren we nog steeds de protocollen van het RIVM, inmiddels bij iedereen bekend.

Gelieve uw kinderen bij de zaal afzetten en zelfstandig naar binnen laten gaan. Bij het ophalen buiten op uw kind wachten. Komt uw kind voor het eerst, dan mag u even naar binnen komen om op 1,5 meter de nieuwe juf/meester te ontmoeten.

Allemaal alvast weer heel veel turnplezier toegewenst. We gaan er weer een leuk turnjaar van maken.

11jul/20

VAKANTIE ROOSTER

Om het coronaleed enigszins te verzachten geven wij de eerste twee weken van de zomervakantie voor alle jeugdleden extra trainingen volgens een aangepast rooster.

Voor leden van 4 t/m 8 jaar hebben we op maandag 13 juli en maandag 20 juli extra training van 16:00 uur tot 18:00 uur. Aanmelden is NIET nodig, jullie zijn allemaal welkom.

Voor de leden van 9 jaar en ouder wordt er extra lesgegeven op vrijdag 17 juli van 18:00 uur tot 20:00 uur en op donderdag 23 juli van 18:00 uur tot 20:00 uur. Iedereen is welkom en aanmelden is NIET nodig.

Voor de peuters is er op maandag 13, 20 en 27 juli extra les van 09:00 uur tot 10:00 uur.

Hopelijk gaan we velen van jullie zien bij de extra lessen en anders een hele fijne vakantie gewenst.

Groeten van de TL van AZTV

29jun/20

HOERA

Met ingang van 1 juli 2020 gaan alle lessen weer op de reguliere tijden in de Droge Mark plaatsvinden !!!

Kom niet te vroeg naar de zaal, vijf minuten voor aanvang van je les aanwezig in de kleedkamer is prima.

Wij verzoeken de ouders hun kind(eren) voor de deur van de zaal af te zetten en aan het einde van de les buiten op hun kind(eren) te wachten.

Bedankt allemaal voor uw medewerking.

31mei/20

CORONA UPDATE

Eindelijk gaan ook wij weer “TURN” lessen verzorgen. Inmiddels heeft ieder lid een mail ontvangen met alle maatregelen en andere gegevens mbt het hervatten van de lessen.

We kunnen de lokaties van Atletiekvereniging Groen Ster en Honkbalvereniging Seven Hills in gebruik nemen en daar zijn we ontzettend blij mee.

We willen iedereen vragen vooral de regels mbt Corona na te leven.

Lees de mail die U ontvangen heeft aandachtig door en bespreek eea met uw kinderen zodat we met zijn allen veilig en verantwoord weer aan de slag kunnen.

Alvast veel sportplezier gewenst.

24mei/20

CORONA UPDATE 24 mei

Naar aanleiding van de laatste Persconferentie lijkt het erop dat de gymzalen tot 1 september in zijn geheel gesloten blijven.

Tot onze spijt kunnen onze reguliere turnlessen dan ook tot 1 september geen doorgang hebben.

Wij, als Bestuur en Technische leiding, van AZTV betreuren dat enorm maar zullen de richtlijnen van de overheid moeten respecteren omwille van ons aller gezondheid.

Natuurlijk houden wij de ontwikkelingen hieromtrent nauwlettend in de gaten en zullen we de lessen weer hervatten zodra de mogelijkheid zich voordoet.

Vanuit de Gemeente is helaas nog geen beslissing gevallen met betrekking tot de betaling van de zaalhuur dus kunnen wij nog steeds geen weloverwogen beslissing nemen met betrekking tot betaalde contributie. Uiteraard houden wij U ook van die ontwikkeling op de hoogte.

Blijf vooral allemaal GEZOND !!!!!!

Namens het Bestuur van AZTV

06mei/20

CORONA UPDATE

6 MEI 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van 21 april j.l., heeft AZTV besloten nog geen turnlessen te gaan geven. Buiten turnen is voor de Technische Leiding geen optie. We hopen op een snelle versoepeling van de maatregelen zodat we de heerlijke turnsport weer samen kunnen gaan uitoefenen in de gymzaal de Droge Mark.

Tot 20 mei zullen er in elk geval geen turnlessen gegeven worden. Met uitzondering van de selectie, deze krijgen in kleine groepjes buiten kracht- en lenigheidstrainingen om een grote achterstand te voorkomen op het volgende wedstrijdseizoen.

Ook heeft het bestuur nagedacht over een eventuele compensatie met betrekking tot de contributie. Hierover kan op dit moment nog geen beslissing genomen worden daar er vanuit de gemeente Moerdijk nog geen duidelijkheid is over een aantal zaken, onder andere het al dan niet moeten betalen van de zaalhuur tijdens de Corona crisis. Wij hopen op uw begrip.

Voor de ALV vergadering is onder voorbehoud een nieuwe datum bekend, deze wordt gehouden op 23 juni 2020 in de Kristal in Zevenbergen. Aanvang 20:15 uur.

Blijf gezond!!!

Namens het Bestuur van AZTV