Category Archives: Geen categorie

31mei/20

CORONA UPDATE

Eindelijk gaan ook wij weer “TURN” lessen verzorgen. Inmiddels heeft ieder lid een mail ontvangen met alle maatregelen en andere gegevens mbt het hervatten van de lessen.

We kunnen de lokaties van Atletiekvereniging Groen Ster en Honkbalvereniging Seven Hills in gebruik nemen en daar zijn we ontzettend blij mee.

We willen iedereen vragen vooral de regels mbt Corona na te leven.

Lees de mail die U ontvangen heeft aandachtig door en bespreek eea met uw kinderen zodat we met zijn allen veilig en verantwoord weer aan de slag kunnen.

Alvast veel sportplezier gewenst.

24mei/20

CORONA UPDATE 24 mei

Naar aanleiding van de laatste Persconferentie lijkt het erop dat de gymzalen tot 1 september in zijn geheel gesloten blijven.

Tot onze spijt kunnen onze reguliere turnlessen dan ook tot 1 september geen doorgang hebben.

Wij, als Bestuur en Technische leiding, van AZTV betreuren dat enorm maar zullen de richtlijnen van de overheid moeten respecteren omwille van ons aller gezondheid.

Natuurlijk houden wij de ontwikkelingen hieromtrent nauwlettend in de gaten en zullen we de lessen weer hervatten zodra de mogelijkheid zich voordoet.

Vanuit de Gemeente is helaas nog geen beslissing gevallen met betrekking tot de betaling van de zaalhuur dus kunnen wij nog steeds geen weloverwogen beslissing nemen met betrekking tot betaalde contributie. Uiteraard houden wij U ook van die ontwikkeling op de hoogte.

Blijf vooral allemaal GEZOND !!!!!!

Namens het Bestuur van AZTV

06mei/20

CORONA UPDATE

6 MEI 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van 21 april j.l., heeft AZTV besloten nog geen turnlessen te gaan geven. Buiten turnen is voor de Technische Leiding geen optie. We hopen op een snelle versoepeling van de maatregelen zodat we de heerlijke turnsport weer samen kunnen gaan uitoefenen in de gymzaal de Droge Mark.

Tot 20 mei zullen er in elk geval geen turnlessen gegeven worden. Met uitzondering van de selectie, deze krijgen in kleine groepjes buiten kracht- en lenigheidstrainingen om een grote achterstand te voorkomen op het volgende wedstrijdseizoen.

Ook heeft het bestuur nagedacht over een eventuele compensatie met betrekking tot de contributie. Hierover kan op dit moment nog geen beslissing genomen worden daar er vanuit de gemeente Moerdijk nog geen duidelijkheid is over een aantal zaken, onder andere het al dan niet moeten betalen van de zaalhuur tijdens de Corona crisis. Wij hopen op uw begrip.

Voor de ALV vergadering is onder voorbehoud een nieuwe datum bekend, deze wordt gehouden op 23 juni 2020 in de Kristal in Zevenbergen. Aanvang 20:15 uur.

Blijf gezond!!!

Namens het Bestuur van AZTV

01apr/20

CORONA UPDATE

Goedemiddag allemaal, nav de persconferentie van 31 maart zal ook AZTV tot de door de overheid aangegeven datum van 28 april GEEN lessen verzorgen. In de praktijk betekent dat, dat de lessen pas na de meivakantie weer kunnen starten. Maar uiteraard met een slag om de arm omdat we met zijn allen niet weten waar we dan “staan” in deze Corona Crisis.

De Algemene Ledenvergadering welke aanvankelijk op 14 april gepland stond, komt uiteraard ook te vervallen. Daar wordt zodra alles weer “normaal” is een nieuwe datum voor bekend gemaakt.

CONTRIBUTIE; Er komen van een aantal leden, begrijpelijk, vragen over de contributie. Op dit moment hebben we als bestuur de insteek voorlopig alles te laten voor wat het is. Na de crisis zal het bestuur zich beraden over hoe om te gaan met de betaalde contributie van niet gegeven lesuren.

Minister Koolmees heeft de mensen gevraagd zoveel mogelijk alles door te betalen, nu de overheid een deel van de salarissen overneemt. De muziek – en sportschool en de hulp in de huishouding. Ook zo helpen we elkaar deze periode door.

Hopend U voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het Bestuur en Technische leiding van AZTV

11mrt/20

Corona maatregelen

Beste leden,

Het bestuur heeft besloten de richtlijnen van het RIVM te volgen en derhalve tot en met a.s. maandag 16 maart alle lessen te laten vervallen.

Alle leden zullen hiervan via een mail op de hoogte gebracht worden.

Wij danken U allen voor uw begrip en medewerking.

Namens het bestuur van AZTV