Contributie

Contributiebedragen per 1 juli 2019

De contributie is vooraf per kwartaal verschuldigd. Om kosten te besparen worden geen acceptgirokaarten verstuurd en hebben wij ook geen regeling voor automatische incasso. Het is voor ons en voor u gemakkelijk als u zelf bij uw bankinstelling een periodieke betaling regelt.

Per kwartaal
Lidmaatschap AZTV (standaard) € 42,00
Tweede lesgroep € 21,00
Bijdrage Selectie (1,5 uur/week) € 30,00
Bijdrage Selectie (2,0 uur/week) € 40,00
Bijdrage Selectie (4,0 uur/week) € 80,00

Rabobank 153196289
IBAN NL29RABO0153196289
BIC RABONL2U

Vragen? Klik hier!
Inschrijven? Klik hier!