Category Archives: Bestuur

16mei/18

Jaarvergadering 2018

Op maandag 9 april heeft de JAV plaats gevonden in de Kristal. Een afwijkende plaats en dag, maar dat had te maken met de kosten en de agenda van het bestuur. Toch was het een gezellige plaats en bijeenkomst waar het bestuur een paar opvallende zaken heeft benoemd. Als eerste is een uiteenzetting gedaan met een ondersteunende notitie over de wens te komen tot een eigen accommodatie welke permanent wordt ingericht. We zien om ons heen steeds meer “turnhallen” ontstaan, het niveau van turnen omhoog gaan en de intensiteit van trainingen toenemen. Niet vreemd natuurlijk als men ziet hoe AZTV de laatste jaren presteert op diverse kampioenschappen. Vreemd genoeg moeten we hierin ook constateren dat de gemeente Moerdijk hopeloos achterblijft om te innoveren in de turnsport, terwijl er in de plaatselijke dorpen heel veel aan turnen wordt gedaan. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld tennis, hockey en voetbal waarin deze innovatie en toestekende hulp van de gemeente (in geld of accommodatie) wel plaats vindt. Dat betekent dat wij moeten proberen om de schakelaar bij de politiek om te krijgen en duidelijk te maken dat je turnen niet meer in een gymzaaltje doet. Er is meer nodig en daar waar alle politieke partijen spreken over het belang van sport en met name de jeugdsport, wordt nergens in welke politieke agenda dan ook gesproken over het faciliteren in de vorm van accommodatie. Daar komt nog zeker bij dat we langzaam het idee krijgen dat bij sommige clubs meer mogelijkheden gefaciliteerd worden dan bij AZTV.

Noot: bij AZTV wordt niets gefaciliteerd door de gemeente dan alleen het op vrije momenten beschikbaar stellen van een gymzaal welke voor het onderwijs is gebouwd en ingericht! 

De notitie welke als praatstuk hoort naar de politiek is hier onder toegevoegd. Wij hopen dat u deze met belangstelling leest en daar waar u mogelijkheden heeft ons van advies en tips kunt voorzien. Het wordt in ieder geval een speerpunt voor de komende jaren.

Ten tweede en niet onbelangrijk; een contributieverhoging van 1 euro per maand ingaande 1 juli 2018 en tevens hetzelfde voor 2019. Waarom is dit voorstel gedaan?

Zoals hiervoor genoemd zal de eigen accommodatie een hoofdzaak worden de komende jaren. AZTV is financieel gezond, maar een voldoende eigen vermogen ontbreekt om gesprekspartner te worden van mogelijke geldverstrekkers m.b.t. een eigen accommodatie. Dat, en alleen dat is de reden om ons vermogen de komende jaren op te gaan hogen. Wij hopen hiermee een goede basis te gaan leggen voor komende gesprekken met meerdere partijen. Overigens zullen de extra gelden een aparte plaats krijgen op de balans (reservering eigen accommodatie) en niet worden aangewend voor niet turn gerelateerde zaken.

Het was wel heel fijn dat een handvol ouders op de JAV aanwezig was en dat zij zich ook positief mengden in de discussies die over financiën en accommodatie ontstonden. Als bestuur zouden wij het erg op prijs stellen als veel meer ouders de volgende keer aan deze discussie zouden willen deelnemen. Het blijft zeker de komende jaren een belangrijk en terugkomend onderwerp. Natuurlijk willen wij binnen de gemeente Moerdijk en Zevenbergen het beste voor het turnen. Tenslotte is stilstand achteruitgang!

Argumentatiebrief eigen accommodatie-februari2018

Namens het bestuur,

Roel van Dijk, voorzitter

30apr/18

Verenigingsbinding…………… Hoe zat het ook al weer.

Er begint zich een nieuw fenomeen te ontwikkelen bij AZTV, maar voordat ik hier verder op in ga wil ik jullie eens meenemen naar een paar jaar terug toen ik nog zelf turnde (en met mij nog meer TL-ers).

Als jongetje van 4 jaar ging ik naar de turnvereniging. Dat was mijn lust en leven en tot mijn 23-24e jaar heb ik volop aan wedstrijd turnen gedaan……..bij SPIDO uit Klundert, mijn club. In de tussentijd tijdens mijn studeren heb ik bij verschillende verenigingen in het land getraind omdat ik de hele week van huis was of dat ik samen met anderen ergens ging trainen. Omdat ik zoveel over had voor mijn sport was ik dagelijks te vinden in de turnzaal en heb heel veel wedstrijden gedaan. Daar ontmoette ik natuurlijk ook heel veel tegenstanders en trainers van andere verenigingen waar je mee omging. Je trainde eens hier en eens daar, maar wat ik altijd heel belangrijk heb gevonden is mijn eigen clubje; SPIDO uit Klundert. Daar kwam ik voor uit, daar deed ik het voor, dat was mijn vereniging, mijn roots. De binding met deze vereniging droop eraf bij mij. Met weer eens een prijs op zak keek ik naar mijn trainer met de gedachte; “dat hebben we weer samen voor elkaar gekregen”.

Natuurlijk botste het weleens, natuurlijk had ik wel eens geen zin en ja natuurlijk was het gras altijd groener bij anderen. Ze hadden bij andere clubs vaak mooiere en betere toestellen, meer uren training en natuurlijk andere begeleiding. Maar dat deerde mij niet. SPIDO uit Klundert, een plaatsje van 5000 inwoners die elk jaar weer 1 of meerdere prijzen kon winnen. Dat was mijn club, daar had ik alles voor over en ben daar later ook gaan lesgeven. En ja dat noem je verenigingsbinding, de binding die je voelt met je cluppie, met je trainer, met je maatjes, met je woonplaats. Eigenlijk met alles waar je voor staat en wat je doet.

Ik schrijf dit omdat we bij AZTV steeds meer gaan zien dat turnsters zich bij een andere club aansluiten omdat…..ja omdat het gras daar natuurlijk groener is. Hoe mooi is het dan eigenlijk dat onze eigen trainster die al een paar jaar goede turnsters voort weet te brengen bij AZTV nog steeds met wedstrijden uitkomt voor haar eigen Clubje; SVT Terheijden; haar vereniging ( en binding).

Daarom is het jammer te moeten constateren dat als turnsters de gelegenheid krijgen ergens anders te mogen/kunnen trainen en waar onze trainster heel veel tijd en energie in stopt toch ook zo makkelijk over stappen naar een andere club. Dan rijst bij mij altijd de vraag; hoe zit het met jouw verenigingsbinding?

Behoefte om te reageren; graag! Ik ben reuze benieuwd. Mijn mailadres is via de site te bereiken

 

Roel van Dijk, voorzitter

06mrt/15

Algemene Leden Vergadering 2015

Op maandag 30 maart a.s. is onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. De vergadering begint om 20.00 uur in de Borgh en is voor alle leden (of vertegenwoordigers daarvan)

Het bestuur zou het zo leuk vinden als er dit jaar een grote opkomst is. Ieders stem mag gehoord worden en nadien zorgen we voor een hapje en een drankje.

De avond is altijd : nuttig, gezellig, informatief, belangrijk EN gezellig.

Noteer je de datum alvast? In het document hieronder staan de details en de agenda voor de avond.

Graag tot de 30e!

Agenda-Uitnodiging ALV 30 maart 2015